Rozstrzygnięto gminny etap konkursu „Piękna Wieś Pomorska”. Plebiscyt ma pokazać piękno wiejskiego krajobrazu, a o tytuł najpiękniejszej wsi na kolejnym szczeblu walczyć będzie Dębogórze.

Zakończył się pierwszy etap 29 edycji Konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska”, celem którego jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu oraz wspólnych działań społeczności wiejskiej, poprzez promowanie najlepszych wzorców i działań zarówno lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców prowadzących działalność rolniczą. Mowa również o mieszkańcach prowadzących działalność agroturystyczną, którzy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego, których wspólnym celem  jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Konkursowa komisja ocenia m.in. wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów. Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody.

Na etapie gminnym zgłoszenia w Urzędzie Gminy Kosakowo przyjmowane były do 20 maja br., rozstrzygnięcie natomiast odbyło się 26 maja br. Z kolei w środę 8 czerwca br. miało miejsce uroczyste wręczenie voucherów pieniężnych przeznaczonych na rzecz upiększania sołectw laureatom pierwszego etapu. I tak I-miejsce i tytuł „Piękna Wieś Gminy Kosakowo 2022” zajęło sołectwo Dębogórze, tym samym na ręce sołtysa wręczono voucher o wartości 3 tys. zł.

II-miejsce ex aequo Gminna Komisja Konkursowa przyznała natomiast wsiom: Pierwoszyno i Rewa, którym wręczono vouchery w wysokości 1500 zł każdy.

Teraz zwycięska wieś reprezentować będzie naszą gminę na etapie powiatowym. Ten zaplanowano na początek lipca br.

Gratulujemy i trzymamy kciuki.