Author Archives: Dominika Grymajło

23 mar
0

Wyposażenie świetlicy w Suchym Dworze dofinansowane z Unii

Wyposażenie świetlicy w Suchym Dworze dofinansowane z Unii Świetlica w Suchym Dworze, została wyposażona w ramach realizacji projektu pn.: Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w Suchym Dworze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi, osi 4 Leader. Dofinansowanie wyniosło 80 % wydatków ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie   Cel projektu: poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo poprzez rozbudowę Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Zakres: W ramach projektu planujemy następujące prace: zagospodarowanie terenu, budowa ...

Czytaj dalej
123
Góra