Bonjour! Comment allez-vous? Monsieur Urla était tellement gentil qu’il a remarqué quelque chose de spécial dans le film sur Paques. Scholar – ancient nom flamand, scolaire (parfois écrit scholaire – ancient forme) – relatif à l’école, laborieux, conventionnel, sans originalité. Merci, Monsieur!

Dziś taka drobna powtóreczka z trybu Conditionnel présent.

Tworzenie trybu conditionnel présent

bezokolicznik czasownika* + końcówki czasu imparfait

Końcówki :

je – ais

tu – ais

il/elle – ait

nous – ions

vous – iez

ils/elles – aient

np. parler

Je parlerais

Tu parlerais

Il/elle parlerait

Nous parlerions

Vous parleriez

Ils/elles parleraient

* nie zawsze końcówki dodaje się do bezokolicznika, istnieje grupa czasowników której temat dla trybu conditionnel będzie nieregularny. Te nieregularności są identyczne jak nieregularności tematu czasownika w czasie futur simple. Szczegóły w tabeli poniżej « najważniejsze czasowniki nieregularne » 

Najważniejsze czasowniki nieregularne

bezokolicznik

temat futur simple

tłumaczenie

acheter

achèter

kupować

apercevoir

apercevr

zauważać

appeler

appeller

wołać

appuyer

appuier

naciskać

s’asseoir

assiér

siadać

acquérir

acquerr

nabywać/zdobywać

aller

ir

iść/jechać

avoir

aur

mieć

courir

courr

biegać

devoir

devr

musieć

envoyer

enverr

wysyłać

être

ser

być

faire

fer

robić

falloir

faudr

mieć powinność

jeter

jetter

rzucać

mourir

mourr

umierać

nettoyer

nettoier

czyścić

payer

paier

płacić

peser

pèser

ważyć

pleuvoir

pleuvr

padać (o deszczu)

pouvoir

pourr

móc

recevoir

recevr

otrzymać

savoir

saur

wiedzieć/umieć

tenir

tiendr

trzymać

valoir

vaudr

mieć wartość

venir

viendr

przybywać

voir

verr

widzieć

vouloir

voudr

chcieć

Sposoby użycia:

  • wyraża przyszłość w przeszłości w zdaniach w mowie zależnej, np. 

Elle m’a annoncé qu’elle partirait le lendemain.

(Oznajmiła mi, że wyjeżdża nazajutrz)

  • używane w formach grzecznościowych wyrażających polecenie, prośbę lub pragnienie, np. 

Pourriez-vous me montrer le chemin.

(Czy mógłby Pan pokazać mi drogę)

  • wyraża możliwość, przypuszczenie, np. 

Ne parlez pas. Les enfants s’éveilleraient. 

(Nie gadajcie. Dzieci mogłyby się obudzić)

  • do opisu wymyślonego świata wymyślonego, fantastycznego, np. 

Moi, je serais le roi et toi, tu serais la reine. 

(Ja byłbym królem a ty byłabyś królową)

  • w artykułach prasowych albo telewizji wyraża informacje przypuszczalne, nie do końca sprawdzone, lub oparte na czyichś słowach,relacjach, np. 

D’après les sondages ce parti obtiendrait une large majorité aux prochaines élections – (Według sondaży ta partia otrzymałaby znaczną większość głosów w przyszłych wyborach) – informacja przypuszczalna

  • używany w zdaniach warunkowych z imparfait, np. 

Si je gagnais au loto, je ferais un voyage autour du monde.

Gdybym wygrał w lotto, wyruszyłbym w podróż dookoła świata.

I przy tym ostatnim przykładzie pozostańmy jeszcze przez chwilę. Mamy do czynienia z typowymi zdaniami warunkowymi. Po  si nie używamy w takich zdaniach czasów przyszłych (podobnie jak w języku angielskim po  if), tylko czasów przeszłych.

Si je parlais plus, tu ne m’aimerais pas, n’est-ce pas?

Si tu ne pouvais me demander qu’une seule question, tu demanderais quoi?

Do tematu wrócimy dogłębniej na następnej lekcji.

Póki co kontynuujemy nasz temat ciekawych i przydatnych zwrotów oraz idiomów. Pozostańmy przy temacie rozmów. Zdarza się, że ktoś prowadzi konwersacje bardzo chaotyczne, nie potrafiąc skupić się na jednym temacie. Mówimy wówczas, że skacze z tematu na temat, prawda? Podobnie mówi się w języku francuskim. Mamy aż trzy sposoby wyrażenia tego idiomu:

passer du coq à l’âne

sauter du coq à l’âne

faire un coq-à-l’âne

W dosłownym tłumaczeniu – ktoś skacze / przechodzi od koguta do osła. Nie mamy do czynienia jednak z rolnikiem, ale z rozmówcą. Przykład:

Parler avec Pierre est une expérience déconcertante. Au milieu d’une conversation sur la grève de la semaine dernière, il commence à parler de son coiffeur, puis, tout-à-coup, te raconte en détail les progrès de son fils à l’école. Il na’arrête pas de passer du coq à l’âne. 

Na deser – już tradycyjnie – piosenka nawiązująca do tematu zajęć, francuski klasyk:

Merci bien! Au revoir!