Good morning! How are you today? What is your name? Are you happy?

Na początek proponuję krótką czytankę z powtórzeniem dotychczas przerobionego materiału:

My name is David. I’m twenty years old. I’m a student. I speak Polish, English and French.

This is my room. It’s not very big. These are my books. And this is my pen. 

That is my computer. 

computer [czyt. kampjucze] – komputer

 Przypomnijmy sobie również angielskie liczby od 0 do 20:

A teraz spróbujmy nauczyć się angielskich nazw kolorów:

Teach Kids English – Your ESL Starter Kit with FREE Printable ...

What colour is your pen? [łot kalar yz jor pen] – jakiego koloru jest twoje pióro?

My pen is grey [maj pen yz grej] – moje pióro jest szare

What colour is the Sun? [czyt. san – słońce] 

The Sun is yellow.

What colour is the sky? [czyt. skaj – niebo]

The sky is blue.  

What colour is the grass? [czyt. gras – trawa]

The grass is green. 

What colour is your room? 

My room is white. 

What is your favourite colour? [fajwryt – ulubiony]

My favourite colour is red. 

Uwaga – Amerykanie używają formy color zamiast colourwięc proszę się nie zdziwić, jeśłi gdzieś w internecie znajdą Państwo taką właśnie formę zapisu. 

A teraz proszę spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania:

Good morning. How are you?

What is your name?

Do you speak English?

Do you speak French?

Do you speak German?

Do you speak Italian?

Do you speak Spanish?

Do you speak Russian?

Do you speak Polish?

Do you have a cat?

Do you have a dog?

Are you happy?

Are you tall?

Are you nice?

What colour is your house?

What colour is the Sun?

What colour is the sky?

What colour is the grass?

What is your favourite colour?

I to już wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam!