Aktualności

28 sty
0

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur „Zasłużony Człowiek Morza”

  Przypominamy, że do 31 marca br. można zgłaszać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony człowiek morza” i odsłonięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie.  Tytuł „Zasłużony człowiek morza” nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą czy pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ...

Czytaj dalej
27 sty
0

Nowy punkt pocztowy w Kosakowie

Poczta Polska S.A. uruchomiła w naszej gminie drugi punkt pocztowy – agencję pocztową Kosakowo (przy ul. Żeromskiego 59). Gmina Kosakowo jesienią ubiegłego roku kontaktowała się w tej sprawie z Pocztą Polską w związku z wnioskiem jaki otrzymaliśmy po zebraniach wiejskich w jednym z sołectw. Agencja pocztowa Kosakowo, mieści się w Kosakowie ...

Czytaj dalej
26 sty
0

Podsumowanie 2022 roku w zakresie kultury

Przedstawiamy kolejny materiał realizowany w ramach podsumowań 2022 roku tym razem w zakresie kultury. W filmie prezentujemy działalność dwóch prężnie działających w naszej gminie instytucji kulturalnych: Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, Kosakowskiego Centrum Kultury. Zachęcamy do obejrzenia materiału poniżej.

Czytaj dalej
24 sty
0

Informacja o parkingu przy molo w Mechelinkach w dniach 25-26 stycznia br.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do robót refulacyjnych w dniach 25-26 stycznia br. parking przy molo w Mechelinkach we wskazanym terminie pozostanie wyłączony z użytku.

Czytaj dalej
24 sty
0

Przypominamy o zmianie domeny

Przypominamy, iż z przyczyn od gminy Kosakowo niezależnych, w związku z podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2023 r. adresy poczty elektronicznej w domenie zgwrp.org.pl zostaną wygaszone. Skutkować to będzie niemożliwością przekierowania poczty z tej domeny na inne adresy e-mailowe. Prosimy, abyście Państwo korespondencję e-mailową ...

Czytaj dalej
26 sty
0

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy Kosakowo

W czwartek, 26 stycznia br. podczas LXXXIX sesji Rady Gminy Kosakowo nastąpiło pożegnanie dotychczasowej i powołanie nowej Skarbnik Gminy Kosakowo. Była to okazja do podziękowania wieloletniej skarbnik gminy pani Barbarze Stanisławskiej, która tę funkcje pełniła od września 2005 roku. Nie zabrakło zatem wielu słów uznania od wójtów, radnych, sołtysów i dyrektorów ...

Czytaj dalej
24 sty
0

Pozytywne wyniki badań gruntów wzdłuż kanału zrzutowego ścieków

Wójt gminy Kosakowo zlecił zewnętrznej firmie przeprowadzenie kompleksowych badań gruntu wzdłuż kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze celem oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego wzdłuż kanału. Przeprowadzona analiza wykazała, że przebadane grunty nie wykazują żadnych przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko ...

Czytaj dalej
24 sty
0

Dystrybucja kolejnych 25 ton węgla

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO otrzymało z Portu Północnego kolejną partię 25 ton węgla. Od dnia dzisiejszego, tj. 24 stycznia nastąpi jego dystrybucja. Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy i dokonały wpłaty, będą informowane telefonicznie o proponowanym terminie i godzinie dostawy. W pierwszej kolejności kontakt zostanie nawiązany z osobami, ...

Czytaj dalej
23 sty
0

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia w Dębogórzu

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia w Dębogórzu. Komunikat obowiązuję od 23 stycznia br. ze względu na śladowe ilości przekroczeń mikrobiologicznych parametrów wskaźnikowych. Od 6 grudnia 2022 r. przeprowadzono już blisko 70 badań, z których uzyskiwano już niejednokrotnie prawidłowe wyniki. W żadnej próbce nie stwierdzono bakterii ...

Czytaj dalej
23 sty
0

Rozpoczęcie robót refulacyjnych na plaży w Mechelinkach

Od wtorku, 24 stycznia br. rozpoczną się pracę przygotowawcze do robót refulacyjnych na plaży w Mechelinkach na odcinku na prawo od mola w odległości 1 km. Refulacja to proces, który polega na przetransportowaniu z pogłębiarki rurami piasku z dna morza na plażę w celu poszerzenia i wzmocnienia brzegu. W kolejnych etapach Urząd Morski w Gdyni rozpocznie prace również na plaży ...

Czytaj dalej
Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.