Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święto Narodowe Trzeciego Maja

  • kancelaria

Flagi

Święto Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo młode święto państwowe, ponieważ obchodzone zaledwie od 2004 roku. Barwy biała i czerwona po raz pierwszy, nieoficjalnie, zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia polskiej Konstytucji – 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonym tle. Oficjalnie, po raz pierwszy, kolory biały i czerwony uznane zostały za barwy narodowe Uchwałą Sejmu z 7 lutego 1831 roku.

Pamiętajmy także, że dzień 2 maja jest dniem flagi państwowej, do wywieszania której Państwa zachęcamy.

Flaga

 

Święto 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem narodowym obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja ta, uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki, była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie.

Napisana została w duchu oświeceniowym przez m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego oraz Stanisława Małachowskiego. Autorzy, zainspirowani założeniami Monteskiusza, postanowili wprowadzić trójpodział władzy ( na uchwałodawczą, wykonawczą i sądowniczą).

Na mocy tej konstytucji zlikwidowano tzw. złotą wolność szlachecką, czyli swobody i przywileje przysługujące szlachcie. Konstytucja zrównała politycznie mieszczan i szlachtę. Co ważne, zniosła uciążliwe dla prac Sejmu liberum veto, a także wolną elekcję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Panel boczny

Zaplanuj podróż

Szybkie uruchamianie