Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

IV Żeglarski Puchar Kaszub – Puchar Mechelinek

 • sport

PUCHAR MECHELINEK

w klasie OPTIMIST

Regaty cyklu: IV Żeglarski Puchar Kaszub

w klasach OPTIMIST (GRUPA B , UKS , 0 ) OMEGA STANDARD , CADET , OPEN

MECHELINKI, 9  – 10 CZERWCA 2018 

 ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty dofinansowane przez Pomorska Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Organizatorem regat jest STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI ul. Nadmorska 2 Mechelinki współorganizator GMINA KOSAKOWO oraz POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI.  

 1.   PRZEPISY  1 

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z

1.1 Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS.

1.2 Regulaminem PSKO. Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 0.5                .

1.3 Regulaminem IV Żeglarskiego Pucharu Kaszub            

 1.  REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do  noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez organizatora. 

 1.   WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE 

3.1  Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist B, Optimist UKS , Optimist 0 , Omega , Cadet, Open

3.2  Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą mailową na adres Bartosz.bartnicki@gmail.com w terminie do dnia  05.06.2018

3.3       Wpisowe do regat wynosi Grupa B : 50zl , Grupa UKS : 30zl , Grupa 0 : 20zl , Omega : 50 zł , Cadet : 50zł , Open : 50 zł

            Mieszkańcy Gminy Kosakowo zwolnieni są z opłaty.

3.4  Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50 %

 1.   ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT 

4.1       Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : Świetlica sołecka w Mechelinkach ul. Nadmorska 34 81-198.

4.2       Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: 

 • aktualne badania lekarskie.
 • licencja sportowa zawodnika PZŻ ( Optimist Grupa B )
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR ( Grupa B ) 
 1.   FORMAT I PROGRAM REGAT 

5.1  Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na 2 trasy : Grupa B, UKS , Omega , Cadet , Open  trasa nr 1 , grupa zero trasa nr 2. Przy dużej ilości zawodników zgłoszonych wcześniej organizator zastrzega sobie prawo do osobnej trasy dla grupy Optimist UKS. 

5.2   Program regat  :

                  08-06  Piątek      17:00 – 19:30 – Rejestracja zgłoszeń.

                  09-06  Sobota     08:30 – 10:00 – Rejestracja zgłoszeń.

                                                10:00 –   odprawa trenerów.

                                                11:30 – start do pierwszego wyścigu.

                                                12:00 – start do 1 wyścigu grupy 0

                                                16:15 –  ognisko dla wszystkich zawodników

                  10-06  Niedziela 10:30 – start do kolejnych wyścigów.

                                                 15:00 – zupa dla wszystkich zawodników

                                                 16:00 – zakończenie regat ( Scena główna w Mechelinkach)

5.3        Planowane jest rozegranie 7 wyścigów dla każdej z klas

5.4        W dniu 10.06.2018 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13:55                                                                                                                                                 

 1.   INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej biurze regat.

 1.   MIEJSCE REGAT

7.1          Miejscem organizacji regat będzie baza Stowarzyszenia Port Mechelinki ul.Nadmorska . Regaty rozegrane zostaną na zatoce Puckiej Zewnętrznej                                 

 1.   TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

 1.   PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. NAGRODY

               Medale lub puchary dla każdych uczestników z miejsc 1,2,3 oraz nagrody rzeczowe , dyplomy    pamiątkowe dla wszystkich uczestników. Najmłodszy uczestnik oraz uczestniczka obdarowane zostaną dodatkową nagrodą. W klasie Optimist grupa B oraz UKS nagrody rzeczowe otrzymają również zawodnicy z miejsc 4 i 5 . Możliwe jest zwiększenie puli nagród zgodnie z możliwościami organizatora.

 1.   ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. 

 1.   DANE KONTAKTOWE

Bartosz Bartnicki tel. 511-055-064 bartosz.bartnicki@gmail.com

                 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Szybkie uruchamianie