Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Wybory Sołtysów na kadencje 2019-2024

  • kancelaria

WYBORY SOŁTYSÓW NA KADENCJĘ 2019-2024

31 marca 2019r. w godz. 8-18

Sołtys jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim (poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej) przez stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. Głosowanie przeprowadzą sołeckie komisje wyborcze w składach co najmniej czteroosobowych, przy czym w lokalu wyborczym w trakcie głosowania muszą przebywać co najmniej trzej członkowie komisji, w tym przewodniczący lub zastępca

Informacja o ważności głosu

dwóch lub więcej kandydatów

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej  kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Jeden kandydat

Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata na sołtysa, wybory muszą się odbyć. Wówczas. głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

============================

Wybierając się na wybory, proszę pamiętać, aby  mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

 Załączniki : obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego oraz Informacja o lokalach wyborczych.

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter