Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Wyniki badań wody – jakość wody w gminie prawidłowa

  • kancelaria

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy wyniki badań wody w Gminie Kosakowo wykonane na zlecenie urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku informuje, że badania wody wykonane w dniach 16 i 18 .07 br. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli ani enterokoków. W związku z powyższym woda w całym wodociągu Kosakowo może być używana do picia i na potrzeby gospodarcze.

W każdym z wodociągów zbadano wodę z ujęcia, stacji uzdatniania wody tj. wodę podawaną do sieci oraz w każdej zasilanej w wodę miejscowości. W sprawozdaniu z pobranych w dniu 16.07.br. próbek wystąpiły niewielkie odchylenia od normy w wodzie z ujęcia, jednak w raporcie z 18.07.br. wszystkie wyniki wykazują czystość wody. W związku z tym, na podstawie uzyskanych wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza prawidłową jakość wody pod względem bakteriologicznym we wszystkich wymienionych wodociągach.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter