Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Szlak B. Chrzanowskiego

Szlak im. Bernarda Chrzanowskiego

Szlak Chrzanowskiego To nowy, nieoznakowany jeszcze, pieszy szlak turystyczny, który wiedzie od ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie przez polną drogę w Mechelinkach, brzegiem Zatoki Gdańskiej, plażą przez rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki do Rewy. Po drodze podziwiać można nie tylko jedne z najbardziej urokliwych kosakowskich krajobrazów o unikatowych w skali kraju wartościach przyrodniczych i rekreacyjnych, ale i szczególny pomnik przyrody: dąb szypułkowy nazwany imieniem Bernard na cześć patrona szlaku (mocą uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r.). Nadanie imienia odbyło się z okazji Ogólnopolskiego Sejmiku Turystycznego „Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu”, zorganizowanego
7 maja 2011 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Gminę Kosakowo, Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo oraz lokalny oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 150. rocznicę urodzin Bernarda Chrzanowskiego oraz 100. rocznicę wydania przewodnika Na kaszubskim brzegu.

Dąb Bernard to nie jedyny skarb przyrody znajdujący się na kosakowskim Szlaku. Tuż przy mechelińskiej plaży rosną również dwa wiekowe jesiony: Mściwoj i Świętopełk. W pobliżu znajduje się urokliwy i unikatowy Klif Mecheliński o długości prawie dwóch kilometrów.
Z kolei rezerwat Mechelińskie Łąki, przylegający do brzegu Zatoki Gdańskiej, chroni rzadkie gatunki ptactwa, drobnych zwierząt i roślin słonolubnych, w tym jedno z większych na wybrzeżu Bałtyku siedlisk mikołajka nadmorskiego. Mijając wspaniałe widoki odchodzi się do Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rewie, którą wieńczy Krzyż Morski z ramionami w kształcie kotwic. Aleja znajduje się
u nasady Cypla Rewskiego, zwanego po kaszubsku Szpërkiem,, ulubionego miejsca spacerów i spotkań tak mieszkańców, jak i turystów. To jedyny taki cypel w Polsce, stanowiący piaszczystą mierzeję, rozdzielającą ciepłe wody od strony Pucka i bardziej słone, chłodniejsze od strony Gdańska. Szczególna za sprawą tejże mierzei linia brzegowa sprawia, że nadrewskie wody Zatoki Puckiej to wymarzone miejsce do uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza modnych współcześnie: wind- i kitesurfingu oraz żeglarstwa. Rozbudowana baza wypoczynkowa z pensjonatami i kwaterami prywatnymi w niewielkiej odległości od morza,
a właściwie w dosłownym jego sąsiedztwie, to niewątpliwe walory wyróżniające Gminę Kosakowo od innych gmin nadmorskich.

Bernard Chrzanowski –  urodził się 27 lipca 1861 r. w Wojnowicach pod Bukiem. Adwokat, działacz narodowy, promotor sokolnictwa i skautingu, parlamentarzysta, wiceminister Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, kurator szkolny, pisarz, krajoznawca, przyjaciel Kaszub i Pomorza, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Pochodził ze skromnej rodziny drobnomieszczańskiej. Uzyskanie stypendium od Towarzystwa Pomocy Naukowej umożliwiło mu podjęcie studiów historycznych i prawniczych w Krakowie i Berlinie.
Od 1890 r. był adwokatem w Poznaniu, rozpoczął także działalność społeczną
w Towarzystwie Pomocy Naukowej i Towarzystwie Czytelni Ludowych. Najwięcej aktywności poświęcał Związkowi Sokołów Wielkopolskich: jako wiceprezes (1893-1895)
i prezes (od 1885  r.) wizytował ośrodki emigracyjne w Westfalii i Nadrenii, wielokrotnie występował w imieniu Związku w procesach z władzami pruskimi. Od 1900 r. był członkiem Ligi Narodowej. W latach 1901–1910 pełnił mandat deputowanego do parlamentu Rzeszy. Występował przeciwko polityce germanizacyjnej rządu. W 1913 r. wespół z Cyrylem Rajskim powołał do życia w Poznaniu Towarzystwo Krajoznawcze, które wybrało go prezesem. Zwiedzając kaszubskie wybrzeże upodobał sobie Oksywie; popularyzował Kaszuby w innych regionach kraju, wygłaszał odczyty o ziemi kaszubskiej i jej mieszkańcach. Był jednym z pomysłodawców zaślubin Polski z morzem oraz pierwszym polskim fotografem, który opublikował zdjęcia Gdyni. Wśród wydanych przez niego książek, uwagę zwracają pozycje poświęcone tematyce pomorskiej: Na kaszubskim brzegu, Nad polskim morzem, Z wybrzeża i o wybrzeżu, Przez Oksywską Kępę z kroniki oliwskiego klasztoru w ręku, Na polskim brzegu dawniej i dziś. Bernard Chrzanowski zmarł 12 grudnia 1944 r. Pochowany został na skolimowskim cmentarzu, ale jego prochy zostały przeniesione nad ukochane morze i złożone na cmentarzu parafialnym w Gdyni Oksywiu. Postawiono tam pomnik z napisem: Bernard Chrzanowski 27.7.1861 – 12.12.1944 Poruszył wiatr od morza.