Author Archives: Kancelaria Wójta

18 sty
0

Zakończenie remontu Urzędu Skarbowego w Pucku

W budynku Urzędu Skarbowego w Pucku zakończył się trwający blisko 2️ lata remont. Zmianie uległa elewacja budynku, wyremontowano pokoje biurowe oraz przede wszystkim salę obsługi klienta, która została zinformatyzowana (kolejkomat) i umiejscowiona na parterze w najbliższej odległości od wejścia. Ponadto zrealizowano inwestycję przebudowy parkingu przy urzędzie. Chcąc załatwić ...

Czytaj dalej
18 sty
0

Czyste powietrze – komunikat

Docierają do nas informacje o firmach zewnętrznych, które powołując się na współpracę z WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW czy z gminami pobierają opłaty za pomoc w otrzymaniu dofinansowania i sporządzanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, ani za ich zgodą i konsultacją. NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku w trosce o równe ...

Czytaj dalej
17 sty
0

Usługi stomatologiczne dla uczniów

Informujemy, że do roku szkolnego 2022/2023 zadania  w zakresie udzielania i organizacji świadczeń opieki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych w gminie Kosakowo świadczyły dwie firmy stomatologiczne: Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 10. zakresem działania obejmowała uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach i Dębogórzu. ...

Czytaj dalej
16 sty
0

Podsumowanie 2022 roku – GOPS i polityka senioralna

Przełom roku to zazwyczaj czas podsumowań. Dzięki staraniom wielu osób i jednostek organizacyjnych gmina Kosakowo nieustannie się rozwija, co też pragniemy przedstawić jej mieszkańcom na kolejno publikowanych materiałach filmowych. Zachęcamy do obejrzenia pierwszego z nich, który w pigułce podsumowuje miniony 2022 rok w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ...

Czytaj dalej
20 sty
0

Studium transportowe gminy Kosakowo

W marcu 2022 r. wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał umowę na opracowanie studium transportowego dla gminy Kosakowo wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci transportowej. Prace nad studium zostały zakończone w grudniu 2022 r. Podczas LXXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady w dniu 12 stycznia br. Rada Gminy Kosakowo pozytywnie ...

Czytaj dalej
16 sty
0

Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie 2023”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne ferie 2023” organizowanym przez straż gminną gminy Kosakowo. Celem konkursu jest promowanie zasad bezpiecznego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, w tym kształtowanie właściwych postaw zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom, rozwijanie kreatywności dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych i wykorzystywanie ...

Czytaj dalej
13 sty
0

Zmiany w organizacji ruchu

​W miejscowościach Rewa i Mechelinki trwają prace związane z wprowadzeniem nowej, stałej organizacji ruchu. Działanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, jest również spowodowane koniecznością uporządkowania i ujednolicenia istniejącego oznakowania drogowego. Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Zakres prac obejmuje następujące działania: ...

Czytaj dalej
13 sty
0

Koniunktura w rolnictwie – badanie ankietowe

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (AK-R). Badanie prowadzane jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Dostarcza 0no informacji o tym, jak rolnicy oceniają ...

Czytaj dalej
11 sty
0

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackie z Władysławowa

  Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR) przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania ...

Czytaj dalej
10 sty
0

Czyste powietrze w gminie Kosakowo w liczbach – stan na 31.12.2022 r.

W ramach programu „Czyste powietrze” do końca 31 grudnia 2022 roku mieszkańcy gminy Kosakowo złożyli 190 wniosków o dofinansowanie inwestycji, zrealizowano 110 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 403 150,43 zł. Zapraszamy do Punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku ...

Czytaj dalej
Góra