Author Archives: Kosakowo

19 Lut
0

Dotacja do wymiany pieców węglowych

Stosownie do przyjętej uchwały Rady Gminy Kosakowo NR XLVII/319.2021 Kosakowo z dnia 18 stycznia 2021 r. określającej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie gminy Kosakowo, informujemy, że z dniem 22.02.2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji ...

Czytaj dalej
17 Lut
0

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze

Szanowni mieszkańcy, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Gmina Kosakowo podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Od dnia 15 lutego 2021r. w naszej gminie działa system monitoringu jakości powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń. Zachęcamy do pobrania bezpłatnej ...

Czytaj dalej
16 Lut
0

Popiół – informacje

Szanowni Państwo, w związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy: Nigdy nie należy wrzucać do pojemnika gorącego popiołu – Popiół, który dopiero co opuścił piec, nie tylko zniszczy Państwa pojemnik, ale również może spowodować pożar śmieciarki, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników obsługujących śmieciarkę. Trzeba więc unikać tego typu ...

Czytaj dalej
29 Sty
0

Nowe wnioski o świadczenie 500+

Czytaj dalej
11 Sty
0

Dotyczy doładowań biletów elektromagnetycznych dla sołectw Dębogórze -Wybudowanie i Kazimierz

Uprzejmie informujemy, że uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 Rumi zamieszkali w sołectwach Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz mogą doładować bilety elektromagnetyczne na styczeń do dnia 16 stycznia br. Na miesiąc luty doładowanie biletów rozpocznie się 20 stycznia i trwać będzie do 30 stycznia.

Czytaj dalej
04 Sty
0

Kondolencje z powodu śmierci Mamy Radnego Rady Gminy Kosakowo

Czytaj dalej
31 Gru
0

Uzupełnienie do informacji z dnia 23.12.2020 dot. dystrybucji jednorazowej

W nawiązaniu do zamieszonej wcześniej informacji nt. jednorazowej dystrybucji worków na odpady segregowane, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uprzejmie informujemy, że w przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego mu rocznego pakietu worków będzie możliwość pobrania dodatkowego worka/worków z Referatu ds. Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Ponadto przypominamy, że dopuszcza się wykorzystanie ...

Czytaj dalej
22 Gru
0

Dystrybucja jednorazowa

Informujemy, że od lutego 2021 roku zmianie ulegają dotychczasowe zasady dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej (plastik i metale, makulatura, szkło, odpady zielone). Obecna wymiana worków w systemie sztuka za sztukę zostanie zastąpiona dystrybucją jednorazową tzn. mieszkańcy otrzymają pakiet worków na cały rok. Pakiet ...

Czytaj dalej
09 Gru
0

Informacja Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo, jako zarządca dróg gminnych uprzejmie informuje, że z uwagi na okres zimowy a szczególnie wystąpienia ujemnych temperatur i opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem ...

Czytaj dalej
26 Lis
0

Konkurs na stanowisko dyrektora spółki PEKO sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Spółki Zgłoszenia zwierające CV wraz ze zdjęciem kandydata oraz wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44 w terminie najpóźniej 14 dni od dnia ...

Czytaj dalej
Góra