Author Archives: Kosakowo

07 Maj
0

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2021

Informujemy, że ruszyła 28 edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” w którym pomorskie wsie rywalizują o tytuł najpiękniejszej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej ...

Czytaj dalej
16 Kwi
0

Dotacja na utylizację odpadów azbestowych

Stosownie do przyjętej uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XLVIII/330/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia „zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach ...

Czytaj dalej
23 Mar
0

Skwer w Dębogórzu dofinansowany z Unii Europejskiej

SKWER W DĘBOGÓRZU dofinansowany z Unii Europejskiej Projekt pn.: „Budowa skweru w Dębogórzu z fragmentem drogi rowerowej” uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ...

Czytaj dalej
23 Mar
0

Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo mająca na celu: Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Gminie Kosakowo ulicy Rzemieślniczej w Miejscowości Kosakowo Współfinansowana jest ze środków ...

Czytaj dalej
23 Mar
0

Budowa przedszkola publicznego w Mostach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej
23 Mar
0

Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

Jako jeden z partnerów Realizujemy projekt pn.: Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. Lider projektu gm. Puck, Projekt w trakcie realizacji.

Czytaj dalej
23 Mar
0

Budowa dróg gminnych: ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r w kwocie 2 798 130 zł w ramach edycji dofinansowania na 2019 r, Inwestycję zrealizowano na przełomie 2019-2020 r.

“Inwestycja pn.: „Budowa dróg gminnych: ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r w kwocie 2 798 130 zł w ramach edycji dofinansowania na 2019 r, Inwestycję zrealizowano na przełomie 2019-2020 r. ”

Czytaj dalej
23 Mar
0

Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki

W dniu 17.10.2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu: “Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ...

Czytaj dalej
23 Mar
0

Pożyczka z WFOSiGW na odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

Pożyczka z WFOSiGW na odwodnienie ul. Leśnej w Mostach Nazwa zadania; Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach Koszt kwalifikowany zadania: 1 705 076,00 zł, Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka o wysokości 1 225 270 zł , Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku; Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...

Czytaj dalej
23 Mar
0

Nowa Publikacja o Gminie i jej rybacko-morskich korzeniach

Nowa Publikacja o Gminie i jej rybacko-morskich korzeniach Tytuł operacji: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014—2020 oraz ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa ...

Czytaj dalej
Góra