Fundusze zewnętrzne

Pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych zajmuje się pracownik Biura Realizacji Projektów:

Dominika Grymajło 58 660 43 03, uefundusze@kosakowo.pl

Pracownik Biura Realizacji Projektów zajmuje się:

  • Koordynacją spraw wynikających ze współpracy Gminy z organizacjami i instytucjami, których statutowe założenia ukierunkowane są na rzecz integracji europejskiej.
  • Aktywnością w zakresie wykorzystywania unijnej pomocy finansowej oraz poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych.
  • Przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz prowadzenie dalszego postępowania z tymi wnioskami, w tym wnioskowanie o zagwarantowanie w budżecie gminy środków dla danych projektów.
  • Współpracą z kierownikami referatów w zakresie:
    identyfikowania i aktualizacji potrzeb wspólnoty lokalnej
    planowania środków budżetowych dla projektów
  • Współpracą z instytucjami Unii Europejskiej i Banku Światowego

Linki

www.lgd-malemorze.pl – Lokalna Grupa Działania – Małe Morze
www.arpg.gda.pl – Agencja Rozwoju Pomorza S.A
www.dprow.woj-pomorskie.pl
www.defs.woj-pomorskie.pl
www.dpr.woj-pomorskie.pl
www.arimr.gov.pl

Góra